yuvalnishri@gmail.com | 050-5316902
DESIGNED & CREATED BY K.EZER
אלה-עיצוב גנית, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנית, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנית, עיצוב גינות, תכנון גינות
אלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינות

תהליכי עבודה


תהליך בניית הגינה מתחיל בעצם בתכנון האדריכלי הראשוני.
יצירת הקשר עם אלה עיצוב גנים בשלבי תכנון הבית מאפשרת הכנת תשתית נכונה בתחומי ההשקייה, התאורה, מים אפורים (מחזור) וכד'.
תהליך העבודה מתבצע בתיאום עם האדריכל ובעלי המקצוע השונים העוסקים בבית.
תמיד כדאי לשלב נטיעה ושתילה של צמחייה בוגרת בשלבי גמר שלד, ליצירת גינה מושלמת בשלב הכניסה לבית.

אלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינותאלה-עיצוב גנים, עיצוב גינות, תכנון גינות